Stress - forstå, håndter og forebyg stress privat og på arbejdspladsen

nyhedsbrev

og gratis materiale

   

Stressbehandling - Behandling af stress

Hvordan behandler man stress? Stressbehandling er aktuelt, hvis man er blevet for stresset. Der er flere muligheder for behandling af stress, og det er vigtigt at vælge den rigtige mulighed.

Diagnose

Før man sætter en stressbehandling i gang, er det vigtigt at få stillet den rigtige diagnose. Skridt ét er ofte gennem en test, som indikerer stress. Dette kan f.eks. være:

 

 

Hvis nogle af testene indikerer stress, er det ved alvorlige symptomer vigtigt at udelukke eventuelle sygdomme og lidelse. Det vil som regel være ens egen læge, der gør dette. Alvorlige stresssymptomer kan nemlig skyldes andre ting end stress. Det kan f.eks. være stofskiftesygdomme, hormonelle forstyrrelser, depression eller angst. Derfor er et besøg hos lægen vigtigt.

 

NB: Du kan ikke få foretaget spytprøve-test eller måling af hjerte coherence hos din læge, da sygesikringen ikke dækker udgifterne.

Behandlingen

En effektiv stressbehandling indeholder flere komponenter. F.eks.:

  • At komme fysisk og psykisk i balance igen
  • At få hverdagen til af hænge sammen
  • At arbejde på at få et godt liv

 

Behandlingen er altid et forløb. Der vil til at begynde med være fokus på afstresning, og efterhånden som man kommer længere, vil behandlingen have mere fokus på stressforebyggelse.

 

Behandlingen inkluderer altid at finde de egentlige stressårsager, og hvordan man reagerer på og håndtere disse. Forebyggelse kan både være at ændre på omstændighederne og at lære, at omstændighederne ikke får lov til at stresse en selv. Der vil således blive arbejdet både med praktiske ting og med ens egne tanker.

Lægen

Lægen er ofte det første skridt i en egentlig stressbehandling. Lægen kan stille diagnosen og afgøre, om en eventuel medicinering er nødvendig, og om en sygemelding er påkrævet.

 

Vedr. sygemeldinger, er der stor forskel fra læge til læge på, hvordan dette håndteres. Dels er der forskel på, om de mener en sygemelding er påkrævet, dels er der forskel på, hvor længe de giver en sygemelding.

 

Lægen har meget få muligheder for at henvise en stresset person til behandling, og kun meget få læger gennemfører selv en behandling med samtaleforløb. Derfor er man ofte overladt til sig selv og de muligheder ens arbejdsgiver, fagforening og forsikringer giver.

 

Hvis du er så uheldig at have en læge, der ikke tager stress alvorligt, så er der ikke andet for end at finde en anden læge.

Selvhjælp, psykolog eller stresscoach

Nogle mennesker er i stand til at komme ud af en alvorlig stress med egen hjælp, men de fleste har brug for professionel hjælp.

 

Der findes to faggrupper, der er specialiseret i at hjælpe stressede mennesker, nemlig psykologer og stresscoaches. Indgangsviklen til hjælpen er meget forskellig.

 

Om psykologhjælp eller stresscoaching er bedst, afhænger at situationen, og hvad der har ført til stressen. Hvis stressen har udviklet sig til depression, alvorlig angst eller anden sygdom, så er psykologhjælp den rette hjælp. Hvis man, før man blev stresset, ville have glæde af psykologhjælp, så er det også psykologhjælp, man skal have, når man er blevet stresset. Hvis man derimod ville have glæde af coaching, før man blev stresset, så er det stresscoaching, der vil være den rette hjælp.

 

Ved psykologhjælp er det vigtigt at finde en psykolog, der er specialiseret i stress og giver kognitiv terapi. Ikke al psykologhjælp hjælper på stress.

 

Ved stresscoaching er det vigtigt at finde en stresscoach, der er certificeret til at give stresscoaching. Almindelig coaching vil ofte gøre ondt værre.

Næste skridt

Du kan læse mere om, hvad man kan gøre, hvis man er alvorligt stresset på under: Alvorligt stresset – Hvad gør du så?

StressTelefonenStress-
Tele-
fonen >

 

Ring til os og få en gratis snak om stress.

 

Næste gang er  

Se flere tider >

   
   
   
   

Kontakt >

Artikler >

Litteratur >

Stress test >

Referencer >

Presse >

 

Login >

 

Forebyg Stress ApS

Hammerensgade 1, 2.sal

1267 København K

 

Tel: 20708050

E-mail: info@forebygstress.dk

CVR nr. 29625611

 

© Forebyg Stress ApS

Se også:

 

Kontakt >

Om Forebyg Stress >

Om Bjarne Toftegård >

Stresstesten>

Litteratur >

For pressen >

Login >

 

Forebyg Stress ApS

Hammerensgade 1, 2.sal

1267 København K

 

Tel: 20708050

info@forebygstress.dk

 

CVR nr. 29625611