Stress anno 1886

Stress er ikke noget nyt. I 1886 skrev den danske psykiater Knud Pontoppidan følgende om stress – længe før ordet stress eksisterende:

Knud_Pontoppidan_sq”… den Overhaand tagende Nervøsitet som en af det moderne Samfunds største Forbandelser. … Den større Fart, der nutildags er kommen i Tilværelsen, den Uro og Hast, der præger alle Forhold, er Udtryk for et intensivere Hjerneliv; men jo større Fordringer der stilles til Nervesystemet, desto lettere udtømmes dets Kraft, desto før svigter dets Modstandsevne. Og jo større Anstrengelser vort Aarhundredes Civilisation har kostet, jo hidsigere der har været arbeidet paa Slægtens Fremskridt og Velvære, desto mere er vor nervøse Constitution bleven forringet. …”

Hvis man skiftede ordet “nervøs”/”nerver” ud med med ordet “stress” og så skrev det i et mere moderne dansk, så ville det passe fint med, hvordan det er i dag.

I dag ved vi, at stress ikke er en ”udtømning af nervesystemets kraft”, men vi bruger stadigvæk ordet ”nerver” i forskellige sammenhænge til at beskrive stress, f.eks. slidte nerver, have nerver på, nervevrag osv.

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>