Danske piger får stress i skolen

Piger i 9. klasse har en langt mere stressende hverdag end drengene. Det føler de i hvert fald selv, viser nye tal fra Statens Institut for Folke­sundhed ifølge flere aviser.

Der har de seneste 20 år været en udvikling, hvor en større og større del af pigerne føler sig stressede. 10% af pigerne oplever et højt stressniveau og 55% et medium stressniveau. Forskellen mellem piger og drenge er mærkant. Dobbelt så mange piger end drenge oplever et højt stressniveau.

Elever i 9. klasse er omtrent lige stressede uanset, om de bor på landet eller i byen. 

Helbredssymptomer blandt de stressede unge karakteriseres ved, at de oftere er syge, har højere indtag af medicin og sover mindre end syv timer om natten.

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>