Hvordan kan man forebygge stress på arbejdet?

Cathrine spørger i indlægget Spørg om stress:

“Hvordan kan man forebygge stress på arbejdet ?”

Der er flere måder at forebygge stress på en arbejdsplads, og den bedste løsning er som regel at kombinere dem. Indsatsmulighederne er selvfølgelig forskellige fra virksomhed til virksomhed, men her er nogle eksempler på, hvad man kan gøre:

Stresskompetente ledere. Lederne bør være rigtig gode til at tackle egen stress og til at forebygge stress hos medarbejderne. En stresset leder spreder meget mere stress, end man lige forestiller sig. Ledelsesstil har desuden stor betydning for stressniveauet.

Ingen mobning eller chikane. Det bør fra topledelsen meldes klart ud, at mobning og chikane er uacceptabelt. Hvis / når det forekommer, skal det stoppes umiddelbart med de nødvendige midler.

Positiv kultur på arbejdspladsen / arbejdsklima / psykiske arbejdsmiljø. At arbejde på kulturen er en langsigtet løsning. Det er vigtigt at skabe en positiv kultur. I en virksomhed eller en afdeling får man nogle gange skabt nogle negative “mantraer”. De bør ændres. En anden ting, der hjælper, er at lave en værdiafklaring for alle interessenter (som er noget andet end virksomhedens værdier). En tredje ting er “tonen” på arbejdspladsen, dvs. hvordan man snakker med og om hinanden.

Klare forventninger. Dette gælder både mellem chefen og medarbejderne, og mellem kollegaer. Ofte ved vi ikke præcis, hvad der forventes af os.

Ros og anerkendelse. Dette betyder utroligt meget for den enkelte, og kan næsten ikke gives for meget.

Accept. Vi mennesker er meget forskellige. Det er vigtigt, at vi accepterer denne forskellighed. Det er forskelligt, hvad vi kan yde. Det er forskelligt, hvordan vi reagerer. Det er forskelligt, hvordan vi er som kollegaer.

Prioritering. Hvis arbejdsmængden er større, end hvad der kan nås, er det vigtigt at få lavet en klar prioritering. Dette sker som regel sammen med den nærmeste leder. På mange arbejdspladser er forholdende sådan, at man ikke kan nå alt.

Pauser. For at vi mennesker skal fungere godt, er vi nødt til at holde pauser. Vi har specielt brug for pauserne, når vi har travlt.

På et mere individuelt niveau er det en god ide at lære “De 10 bud mod stress”.

På de enkelte arbejdspladser er der udover dette altid en række konkrete ting, der kan laves, afhængig af, hvad det er for en type arbejdsplads. Det kan være arbejdsrutiner, håndtering af e-mails og telefon, kompetenceudvikling af medarbejder, osv.  

Hvis du har nogle flere ideer, så læg gerne en kommentar ved at udfylde feltet længere nede på siden.

Med venlig hilsen
Bjarne Toftegård

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>