Lean uden stress

Konkrete anvisninger på, hvordan Lean kan indføres med fokus på medarbejderinddragelse og psykisk arbejdsmiljø. Det er formålet med drejebogen ‘Lean uden stress’.   … Står der i den seneste nyhedsmail fra Videncenter for Arbejdsmiljø.

I forbindelse med, at jeg er ude i virksomheder for at afhjælpe og forebygge stress, så støder jeg jævnligt på Lean som en stressfaktor. Nu giver Lean i sig selv ikke stress, men måden, Lean bliver brugt på, kan give stress. Det er vigtigt at have en forståelse af stress, når man arbejder med Lean. F.eks. giver ændringer altid lidt stress, og hvis der bliver for mange af dem, så kan det i sig selv stresse nogle personer alvorligt.

Generelt kan man sige, at hvis ledelsens motiver for at bruge Lean alene er besparelser/effektivisering, så vil Lean, ligesom andre effektiviseringsmetoder, i en kortere eller længere periode give stress. Hvis ledelsen derimod bruger Lean for at gøre arbejdet lettere eller at forbedre arbejdsmiljøet, med håb om at det på sigt giver en øget effektivitet, så vil det normalt ikke give stress. Nu ligger virkeligheden normalt et sted derimellem.

Se mere på: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Aktuelt/Nyheder/2008/August/Leanus.aspx

Hvis du kender til Lean, på godt og ondt, så læg gerne en kommentar nedenfor.

Med venlig hilsen
Bjarne Toftegård

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>