Ny stor undersøgelse: Over 12% alvorligt stressede

På spørgsmålet om ”hvor ofte har du følt dig nervøs eller stresset den seneste måned?” svare 12,6 %, at det har de ofte eller meget ofte. Undersøgelsen viser også, at kvinder føler sig væsentligt mere stressede end mænd. Faktisk svarer 15,3 % af alle kvinder, at de ofte eller meget ofte føler sig nervøse eller stressede, mod kun 9,8 % blandt mænd. Tallene kommer fra en undersøges med 173.512 personer over 15 år.

Dette er en forværring i forhold til tidligere. Statens Institut for folkesundhed har nemlig cirka hvert femte år igennem de seneste godt 20 år stillet spørgsmålet ”hvor ofte føler du dig stresset?”, og det har udviklet sig således, at i 1987 var det 5,8%, i 1994 6,7%, i 2000 8,0% og i 2005 8,7%, der svarede ofte eller meget ofte.

Dette er en meget uheldig udvikling, som der bør sættes ind overfor såvel samfundsmæssigt, i virksomheder og på individuelt plan. Jeg mener at man bør sætte ind allerede i skolen, hvor man bør lære børnene at være opmærksomme på stress og lære dem at håndtere og forebygge både egen og andres stress. Indtil politikerne tager ansvar, så er det op til de enkelte virksomheder og privatpersoner at gøre noget.

Undersøgelsen kan ses på http://www.sundhedsprofil2010.dk/

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>