Stress øger risiko for dødfødte børn

Kvinder, der er pressede under graviditeten, har 80 procent større risiko for at føde et dødfødt barn, viser undersøgelse.  Skriver politiken.dk den 27/5.

Det drejer sig om en undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor de har undersøgt 20.000 fødsler i Danmark gennem ni år. Undersøgelsen viser, at risikoen for, at en graviditet ender i en ulykkelig dødfødsel, stiger, i takt med hvor stressede de gravide kvinder er. Konklusionen er, at gravides psykiske stress øger risikoen for en dødfødsel med 80 procent.

Stress er en risikofaktor på linie med rygning og alkohol. Det er vigtigt at vejlede de gravide i denne risiko, og hvordan de undgår stress.

Så hvis du er gravid, eller prøver at blive det, så er det vigtigt, at du er så lidt stresset som muligt. Sørg for, at du hovedsageligt får ikke-stressende arbejdsopgaver, at du ikke har for mange projekter i gang derhjemme, og at du har balance i hverdagen. Sørg også for motion, mental afslapning, nok søvn og god kost.

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>