Svar – Hvordan kan en virksomhed forebygge stress?

 Helle Andersen skriver i indlægget http://www.forebygstress.dk/blog/danske-chefer-er-nordens-mest-utilfredse:

“Er afdelingsleder i en større ingeniørvirksomhed. Stress er bestemt et issue, jeg kender til. Dels fordi jeg selv ind imellem har symptomer, dels fordi jeg har medarbejdere der har været sygemeldt med stress. Endda et enkelt dødsfald, som måske, måske ikke, var stress relateret.

Min oplevelse er, at på trods af virksomhedens seriøse ønske om at håndtere problemstillingen, når vi kun til overfladen af isbjerget, og som ledere har vi meget få værktøjer at ty til. Vi har glimrende støttesystemer til de sygemeldte, men vores forebyggende indsats er ikke god nok.

Det må være en problematik, du er stødt på masser af gange. Har du nogle gode råd til hvordan en virksomhed kan arbejde med forebyggelse af stress på organisatorisk niveau?”

Kære Helle

Lige som dig, oplever mange stress på deres arbejdsplads, også den alvorlige, der i yderste konsekvens kan medføre dødsfald. Flere og flere virksomheder ønsker at gøre noget ved stress, om ikke andet så af rent forretningsmæssige grunde. Stress – uanset årsag – koster nemlig dyrt på bundlinien.

Som du også oplever, så er det mere og mere almindeligt med et beredskab til at hjælpe, når det først er gået galt. Dette er rigtig godt med ikke nok. Men på det forebyggende område halter det ofte. Det er ikke, fordi der ikke kan gøres noget, det er snarere på grund af usikkerhed og mangle på viden om dette.

Du kan se en generel beskrivelse af muligheder på organisatorisk niveau her: http://www.forebygstress.dk/virksomheder_stress_indsatsomraader.htm.

Jeg vil gerne knytte et par kommentarer til den generelle beskrivelse. For at gøre en forskel er det nødvendigt, at nøglepersoner i en virksomhed har en god forståelse af, hvad stress egentligt er, og hvad der kan give stress. … Man kan sammenligne det med hygiejne. For at have en god hygiejne, så kræver det en basal forståelse af hygiejne. Hvis man ikke har denne forståelse, så er det svært med en god hygiejne. … Det sammen med stress. Hvis man ikke har en god forståelse for stress, så er det svært at gøre det rigtige. … De fleste mennesker kan ikke svare på spørgsmålet: “Hvad er stress egentligt?”

Det er vigtigt at tænke proaktivt. Dette indebærer både at forebygge stress, og at fange stressen i opløbet. Her er det svært med generelle svar, da man er nødt til at kigge på den enkelte virksomhed. Den generelle beskrivelse kan give nogle ideer: http://www.forebygstress.dk/virksomheder_stress_indsatsomraader.htm.

Foruden konkret rådgivning, information og redskaber, så har jeg har rigtig god erfaring med proaktiv stresscoaching, dvs. stresscoaching FØR en person bliver alvorligt stresset. Med proaktiv stresscoaching lærer man at forebygge stress. Hvis man starter tidligt nok, så kan man dels undgå en sygemelding og dels hjælpe både virksomheden og medarbejderne til at undgå fremtidig stress.

Med venlig hilsen
Bjarne Toftegård

——

Har du erfaringer med at forebygge stress i virksomheder, gode som dårlige? Skriv gerne en kommentar nedenfor.

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>