Engagerede lærere brænder ikke ud

Tyske forskere viser, at lærere går ned med flaget, hvis de er dårligt forberedte og uengagerede.  Det skriver Politiken den 28/4.

Hvis læreruddannelsen kun var en nødløsning, så er man langt mere i risikozonen for at gå ned med stress, end hvis man er en engageret lærer, der brænder for dit fag. Det viser en tysk undersøgelse af den tyske forsker Udo Rauin, professor ved Johann Wolfgang Goethe-universitetet i Frankfurt, og hans forskerhold, der har fulgt 3.000 lærerstuderende gennem 15 år. 

Resultatet bliver bekræftet at Mads Hermansen, professor i pædagogisk psykologi ved Copenhagen Business School, der selv har gennemført lignende undersøgelser.

Undersøgelserne understøtter, hvad man ved indenfor psykologien, at det er vigtigt, at kunne se en mening med tingene. Så længe engagementet er der, så længe man kan se mening i tingen, kan man klare meget mere under de samme omstændigheder.

Den israelske fødte forsker Aaron Antonovsky (1923-1994) introducerede et begreb, som hedder ”følelse af sammenhæng” (engelsk: ”Sense of Coherence” SOC). De, der formåede at opretholde eller skabe en ”følelse af sammenhæng”, på trods af omstændighederne, klarede sig bedst.   For at undgå langvarig stress er det vigtigt at finde en mening i det man laver, eller at finde noget at lave, som giver mening for en. Begge muligheder er åbne. Giver det, du laver, mening?

4 comments on “Engagerede lærere brænder ikke ud

 1. Jeg mener faktisk det forholder sig præcis modsat. Eller det kan ialtfald. Jeg er lærer- og kander adskillige aktive ildsjæle, som er stressede og er ved at være tæt på at blive udbrændste ……Engagerede lærere brænder lettere ud., tror jeg. Engagerede mennesker kører tit derudaf- og stopper ikke i tide- og kører over grænsen, netop fordi de brænder for noget. Jeg er selv en af slagsen, som gik ned med stress. Jeg er i omdrejning igen- men kommer aldrig tilat klare det samme pres igen. Men jeg brænder for det jeg laver, mens jeg er i det.

  Jeg er også uddannet psykoterapeut og chok-traumeterapeut mv. og har desuden andre alternative uddannelser. Jeg er MEGET aktiv- også på det personlige plan.

  Så man kan ialtfald ikke generalisere og sige at de dovne får stress…underlig påstand.
  VH Pia Hansen

 2. Jeg er lærer og gik ned med stress for et år siden. Jeg tror selv det skyldes, at jeg tog et for stort ansvar på mine skuldre. Jeg var ikke god nok til at sende problemet/ opgaven, til de rette personer. Jeg glemte mig selv og mine og mine egne børns behov. Jeg arbejdede altid. Jeg anser ikke mig selv for uengageret.
  Så jeg er også meget uenig med undersøgelsen.
  Hilsen Britt

 3. Hej Pia og Britt

  Tak for jeres input. Undersøgelsen har skabt rigtig meget debat, ikke mindst i Tyskland. Forståeligt nok. Og kan man ikke nødvendigvis overføre tyske resultater din Danmark. Men Mads Hermansen professor i pædagogisk psykologi ved Copenhagen Business School bekræfter tendensen. Se: http://www.undervisere.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=52301.

  Undersøgelsen er i sig selv veldokumenteret. Og det er ikke kun nogle af de uengagerede, der brænder ud. Det gør nogle af ildsjælene også. Undersøgelsen viser bl.a., at hver tiende lærer efter to år på arbejdspladsen oplever at være ”komplet overbebyrdede og egentlig uegnede til jobbet”. Af dem havde hele 60% valgt at blive lærere uden motivation for selv lærergerningen, mens kun 10% hører til de pædagogisk motiverede lærere, som jeg kan forstå, at I er. Se mere på: http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=52300. Måske er fordelingen anderledes i Danmark, men vi har helt sikkert begge grupper.

  Både for lidt og for meget engagement kan give stress.

 4. No job and no amount of money is worth allowing someone to treat you poorly. ,

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>