Soldater trænes i at håndtere mental stress

Det amerikanske militær har besluttet, at 1.1 millioner soldater skal modtage træning i mental robusthed for at undgå følgevirkninger så som depression, PTSD (post traumatisk stress lidelse) og selvmord, hvilket omkring en femtedel af soldaterne oplever efter at vende hjem fra Afghanistan eller Irak.  … Skriver New York times

Hærens stabschef, Gen George W. Casey Jr., siger i et interview, at det $ 117 millioner dyre program er et forsøg på at omdanne en militær kultur, som generelt har anset det at tale om følelser som et tegn på svaghed. “Jeg er ikke sikker på, at vores kultur er klar til at acceptere dette,” siger General Casey og fortsætter: “Det er det, der bekymrer mig mest.”

De metoder, soldaterne lærer, går ud på at forsøge at afdramatisere eller udsætte almindelig vanetænkning og fejlagtige overbevisninger, der kan føre til vrede og frustration – for eksempel en tendens til at tænke det værste, f.eks. “Min kone svarede ikke telefonen, hun var sammen med en anden.”

En af deltagerne, en veteran fra adskillige udstationeringer i Irak, fortæller efter at have lære teknikkerne, at han aftenen før havde været ude at spise middag, da en person fra en bord i nærheden havde sagt at han og hans venner var afskyelige. “Tidligere ville jeg måske have smidt fyren ud af vinduet og gennembanke ham” fortæller sergenten. Men med de nye teknikker kunne han undertrykke fristelsen og besluttede i stedet at købe en øl til manden “Fyr kom over og undskyldte,” sagde han.

Jeg mener, at det er et utroligt vigtigt skridt det amerikanske militær tager, og som det nok tager lidt tid at få implementeret. Militæret laver en løbende evaluering af programmet, og det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig. Faktisk lærer soldaterne det, vi alle burde lære allerede i folkeskolen. Måske vi får en dag et fag, der hedder “Mental sundhed”?

Med venlig hilsen
Bjarne Toftegård

—————————

Hvad synes du om at soldater skal lære at tænke anderledes? Hvad hvis du selv skulle lære det? Skriv gerne en kommentar nedenfor.

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>