Stressede mænd risikerer at dø for tidligt

Stressede mænd har en 30 % højere risiko for at dø for tidligt sammenlignet med mænd, som ikke er stressede. Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Naja Hulvej Rod, forsker, cand.scient.san.publ., ph.d., Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, skriver:

“De stressede mænd har især en større risiko for at dø af luftvejslidelser (som for eksempel rygerlunger), ulykker, og selvmord. Mænd under 55 år, der er stressede, har desuden en mere end to gange forøget risiko for at dø af hjertesygdom, mens dette ikke gør sig gældende for ældre stressede mænd.

Generelt er sammenhængen mellem stress og dødelighed mest udtalt for yngre og midaldrende mænd, der i øvrigt lever sundt. For kvinder er der ingen sammenhænge mellem stress og død med undtagelse af, at stressede kvinder ser ud til at have en lidt lavere risiko for at dø af kræft.

Resultaterne stammer fra Østerbroundersøgelsen, der er en befolkningsundersøgelse, hvor ca. 12.000 københavnske mænd og kvinder er fulgt med henblik på deres sundhed og sygelighed siden slutningen af 1970erne. Deltagerne blev i 1981-83 spurgt, om de følte sig stressede og i givet fald, hvor ofte de var stressede. Omkring otte procent oplyste, at de havde en dagligdag præget af stress.

Stress kan – via ændringer i immunforsvaret, det hormonelle system og ændringer i sundhedsadfærd – påvirke risikoen for at udvikle sygdom. Desuden kan stress påvirke prognosen af allerede opstået sygdom, hvorved sammenhængen mellem stress og dødelighed blandt mænd kan forklares. Overdødeligheden af luftvejslidelser blandt stressede mænd skyldes muligvis at stressede mænd ryger mere end mænd, der ikke er stressede. Den lidt lavere risiko for at dø af kræft blandt stressede kvinder kan skyldes, at stress har en hæmmende virkning på produktion af det kvindelige kønshormon østrogen og dermed kan føre til en lavere forekomst af østrogenafhængige kræftformer som f.eks. brystkræft. “

Det er tankevækkende resultater. En af grundene til, at der er forskel på mænd og kvinder, er sandsynligvis, at mænd går meget længere med deres stress uden at gøre noget ved den. De bortforklarer den, mærker den ikke, og ser den måske som et svaghedstegne, de ikke vil erkende. Derved får stressen større konsekvenser. … Jeg hørte selv til “typen”, men har heldigvis fået gjort noget ved det!

Med venlig hilsen
Bjarne Toftegård

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>