300.000 har ifølge deres læge stress

En ny undersøgelse bekræfter det høje antal stressede her i
Danmark. Undersøgelsen viser, at 8% af danskere mellem 18 og 74 år har deres
læges ord for, at de er stressede. Det svarer til at over 300.000 Derudover
mener 4%, at de er stressede, uden at de har fået stillet diagnosen. Dette
svarer til yderligere 150.000 danskere. Det vil sige over 450.000 i alt!

Undersøgelsen er laver at YouGov for Det Sociale Netværk.
Undersøgelsen er en interviewundersøgelse af 1008 personer i alderen 18 til 74
år. Formanden for Det Sociale Netværk, Poul Nyryp Rasmussen, siger, at formålet
med undersøgelsen er at sætte konkrete tal på den fornemmelse vi længe har
haft. Undersøgelsen er beskrevet i bladet metorxpres d. 22. august 2011.

De 12% stressede svarer fint til de befolkningsundersøgelser
der løbende laves. Og de 450.000 danskere har brug for hjælp af en eller anden
form. Hvis du er en af dem, så se mere her: Alvorligt stresset –
Hvad gør du så?

Jeg håber, at denne undersøgelse kan være med til at sætte
fokus på forebyggelse af stress, således at vi kan bringe antallet af stressede
væsentligt ned. Det vigtigste indsatsområde er på samfundsmæssigt plan, hvor
politikkerne har magten. De har mulighed for at ændre dette, men desværre er
jeg ikke optimistisk på dette område. Et andet vigtigt indsatsområde er
virksomheder og skoler. Her sker der lidt, men der kan ske meget mere. Endeligt
er det vigtigt, at vi lærere at passe på os selv, og at vi lærer vores børn
det.
Med venlig hilsen

Bjarne Toftegård
Stressekspert, forfatter og foredragsholder

You must be logged in to post a comment.