Stress - forstå, håndter og forebyg stress privat og på arbejdspladsen

nyhedsbrev

og gratis materiale

   

Rød stressStress - Alvorligt stresset – Hvad gør du så?

Hvis du føler dig alvorligt stresset, eller hvis du har lavet en stresstest, og den viser, at du er alvorligt stresset, så er du det sandsynligvis. Hvis andre siger, at du er meget stresset, så er du det nok, uanset hvad du selv føler.  

 

Alvorlig stress er at sidestille med sygdom. Stress er ikke i sig selv en sygdom men giver i det lange løb en række følgevirkninger, både fysiske og psykiske. Nogle af disse kan være meget alvorlige. Du må aldrig vænne dig til stress. Du skal gøre noget!

Overvej muligheder

Du bør tage skridt til at stoppe noget af det, der stresser dig. Det er som ved førstehjælp: ”Stop ulykken”. Du kan ikke fortsætte, som du har gjort. Overvej alle dine muligheder og skriv dem ned på et stykke papir. Få gerne nogen til at hjælpe dig. Tag så fat i én mulighed ad gangen.

 

Vælg især midlertidige løsninger. I nogle tilfælde kan en varig ændring være nødvendig. Men så længe du er stresset, så skal du helst undgå at træffe store beslutninger, da du ikke tænker klart nok, og derfor let kommer til at træffe en forkert beslutning.

Lægen

Når du har alvorlige stresssymptomer, bør du søge læge. Det er kun en læge, der kan stille den rigtige diagnose. En stressdiagnose stilles bl.a. ved at udelukke andre årsager til symptomerne.

Lægen kan hjælpe dig med behandling af nogle af følgevirkningerne og, hvis det er nødvendigt, give dig en sygemelding. I nogle tilfælde kan lægen henvise til anden hjælp.

Arbejdspladsen eller fagforeningen

Du bør også undersøge, hvilken hjælp din arbejdsplads eller din fagforening tilbyder. Hvis arbejdspladsen ikke har nogen fast ordning, så betaler de i mange tilfælde for f.eks. psykologhjælp og stresscoaching. Hvis du kan få hjælp, så bør du uden tøven tage imod den.

Anden hjælp – stresscoach eller psykolog

Hvis du ikke kan få hjælp på anden vis, så har du to muligheder. Du kan på eget initiativ at skaffe professionel hjælp, eller du kan satse på selvhjælp.

 

Professionel hjælp vil typisk være stresscoaching eller psykologhjælp. Hvad, der er bedst for dig, afhænger af, hvad der ville have været størst hjælp, før du blev alvorligt stresset. Hvis coaching havde været det rette, så vil en stresscoach ofte kunne give den bedste hjælp. Vær sikker på, at du vælger en certificeret stresscoach. Hvis psykologhjælp havde været det rette, så vil en psykolog ofte kunne give den bedste hjælp. Vær sikker på, at du vælger en psykolog med speciale i stress.

 

Hvis du er i tvivl, så er du velkommen til at ringe til stresstelefonen for at få en uforpligtende snak med en stresscoach. Se mere på siden Stresstelefonen.

Selvhjælp

Hvis du ikke har andre muligheder, så må du hjælpe dig selv. Selvhjælp kan f.eks. være at læse en selvhjælpsbog om stress, f.eks. bogen ”Stress eller ikke stress” af Bjarne Toftegård, der er skrevet til stressede mennesker. En anden mulighed er e-kurset "Hjælp mod stress".

 

Du kan også finde mere information om stress under Om stress og hvordan du finder de egentlige stressårsager.

StressTelefonenStress-
Tele-
fonen >

 

Ring til os og få en gratis snak om stress.

 

Næste gang er  

Se flere tider >

   
   
   
   

Kontakt >

Artikler >

Litteratur >

Stress test >

Referencer >

Presse >

 

Login >

 

Forebyg Stress ApS

Havneholmen 80, 4.tv.

1561 København V

 

Tel: 20708050

E-mail: info@forebygstress.dk

CVR nr. 29625611

 

© Forebyg Stress ApS

Se også:

 

Kontakt >

Om Forebyg Stress >

Om Bjarne Toftegård >

Stresstesten>

Litteratur >

For pressen >

Login >

 

Forebyg Stress ApS

Havneholmen 80, 4.tv.

1561 København V

Tel: 20708050

info@forebygstress.dk

 

CVR nr. 29625611