Artikel: Håndter og forebyg stress – For arbejdsløse

Stress rammer ikke kun folk i arbejde, men i høj grad også arbejdsløse. Faktisk er omkring 7 % af alle arbejdsløse alvorligt stressede. Så hvis du er arbejdsløs og stresset, så er du langt fra den eneste.

Måske har du selv sagt din stilling op. Måske er du blevet afskediget. At blive ufrivilligt arbejdsløs er for de fleste en ubehagelig oplevelse. De fleste skal igennem en række faser, før de får det godt igen. Først kommer chokfasen, hvor det hele måske er lidt uvirkeligt. Så kommer reaktionsfasen, hvor man kan blive både vred, ked af det, frustreret, indadvendt og meget andet. Senere kommer bearbejdningsfasen, hvor man kommer sig over det. Og endelig kommer  nyorienteringsfasen, hvor man er ovenpå igen, og livet fortsætter på en ny måde. Nogle mennesker kommer hurtigt igennem faserne, medens andre først kommer igennem, efter de har fået et nyt arbejde. Medens man er i de første faser, er man ekstra sårbar overfor stress.

Som arbejdsløs er det ofte  tankerne, der stresser. Stress behøver nemlig ikke komme af ydre ting, og man behøver på ingen måde have travlt for at blive stresset. Prøv at tænke over, hvad du tænker og siger til dig selv.

Noget af det vigtigste, men ikke altid nemmeste, er at komme overens med, at man er arbejdsløs. Måske er du blevet uretmæssigt afskediget. Prøv at lægge det skete bag dig, og tænk på, hvordan du kommer videre. At acceptere situationen er ofte det vigtigste skridt til at komme videre.

Det er vigtigt, at du ved, hvor stresset du er. Prøv evt. stresstesten, som der er et link til nederst på denne side. Hvis du er stresset, er det vigtigt at skabe overskud og undgå ting, der stresser eller dræner dig for energi.

At afhjælpe stress

Det er vigtigt at skabe overskud – både fysisk og psykisk. Det kan du f.eks. gøre ved at:

 • Motionere (moderat) dagligt.
 • Koble af dagligt.
 • Sove nok og godt.
 • Spise sundt.
 • Opsøge underholdende ting.
 • Have det fysisk rart.

Et redskab til at forebygge stress

Et af de redskaber, der hjælper rigtig mange mennesker til både at afhjælpe og at forebygge stress, er at skrive ned. Du kan f.eks. gøre det på følgende måde:

Skriv en liste over de ting, du gerne vil eller skal gøre.

 • Lav evt. en lang liste med alle tingene og en kort liste med det, du vil starte med.
 • Del større opgaver op i delopgaver på højst én time, hvis muligt.
 • Vælg hver dag tre (del-)opgaver til næste dag.
 • Næste dag starter du med den “værste” opgave, og får den ud af verden.
 • Når du har lavet alle tre ting, kan du overveje, hvad du vil bruge resten af dagen til.

Ting du også kan gøre

Udover dine daglige gøremål og jobsøgning giver en arbejdsløshed mulighed for at laver ting, man ellers ikke fik gjort. Eksempler på ting, du kan gøre, er:

 • Dyrk dine sociale relationer mere.
 • Begynd på en gammel hobby eller passion igen.
 • Lær noget nyt (kurser, foredrag, bøger, blade, m.v.).
 • Ryd op og få orden.
 • Sæt ting i stand.
 • Lev i nuet.

Tanketræning

Meget stress kommer fra tankerne. Men tankerne kan trænes, ligesom kroppen kan trænes. Det kan du f.eks. gøre på følgende måde:

 • Spørg ofte dig selv: “Hvad kan jeg gøre, for at være god ved mig selv?”
 • Hvis du har en tendens til at “mobbe” dig selv ved at tænke eller sige grimme ting om dig selv, så stop dig selv i det, og tænk eller sig det modsatte, også selv om du ikke synes, det passer.
 • Fortæl dig selv og forestil dig, at det kommer til at gå godt.

Måske kan du ligefrem vende tanken om arbejdsløsheden om til en tanke om muligheden for at bruge noget tid på dig selv og dine nærmeste og at gøre det til en god tid i dit liv, når det nu alligevel skal være sådan.

Se også:

Stresstest – Test hvor stresset du er
Værktøj – At lave en stressdagbog
Planche – Trafiklys med stresssignaler (pdf)
Planche – 10 gode råd mod stress (pdf)

——————————————————————–

Du er velkommen til at skrive din kommentar eller et spørgsmål nedenfor

2 comments on “Artikel: Håndter og forebyg stress – For arbejdsløse

 1. Den side gad jeg godt se. Jeg er i samme situation med job der er ikke noget..
  Linket virker ikke mere ved du hvor jeg ellers kan se det.
  Ida

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>