stress - virksomhed - grøn

nyhedsbrev

og gratis materiale

   
   
   

Stresshåndtering på arbejdspladsen

Stress er mere reglen end undtagelsen på danske arbejdspladser. Det er således ikke er spørgsmål OM der er stress, men hvor MEGET stress, der er. Stress er som regel et vilkår. Kunsten er, at den ikke må få lov til at vokse sig stor, så den påvirker arbejdsindsatsen og livskvaliteten for medarbejderne. Jo tiligere man sætter ind, og jo bedre man er til at sætte ind, jo lettere er det.

 

En effektiv indsats mod stress kræver en indsats på alle niveauer i en virksomhed, såvel organisatorisk, ledelsesmæssigt, kollegialt og individuelt.

Vi tilbyder hjælp til håndtering af stress

I kan blive endnu beder til at håndtere stress med:

 

Få mere information på linket ovenfor eller nederst på siden >

Hvordan kan virksomheden håndtere stress?

Virksomheden, arbejdspladsen, organisationen, ejeren eller hvem, der har ansvaret for arbejdsforholdene, har en vigtig rolle i at skabe omstændigheder, der forhindrer, at medarbejdere bliver alvorligt stressede.

 

Foruden at rammerne er på plads, bør der være et beredskab, så en medarbejder, der er i risikozonen til at blive alvorligt stresset, eller måske er blevet alvorligt stresset, kan få den rette hjælp.

 

Læs mere på: Forebyg stress på arbejdspladsen >

Hvordan kan lederne håndtere stress?

Det vigtigste og mest effektive indsatsområde mod stress på et arbejdsplads er på ledelsesniveau. Der skal en indsats til på alle ledelsesniveauer fra topledelsen ned til dem, der på en eller anden måde har ansvaret for andres arbejde, så som teamledere, projektledere m.v.

 

Et af de vigtigste indsatsområder er at sikre, at lederne ikke selv er stressede. En stresset leder kan stresse en hel afdeling eller gruppe.

 

En leder har både en opgave i at medarbejderne udfører et godt stykke arbejde, men også i at beskytte dem mod overbelastning. Lederen skal således være opmærksom på medarbejderne og sætte ind, før en stress når at udvikle sig til alvorlig stress.

 

Ledelsesstilen har stor betydning for, hvor stressede medarbejderne risikerer at blive. Ved at tilegne sig kompetencer på dette område, kan en leder reducere stresspåvirkningen blandt medarbejderen.

 

At forebygge og håndtere stress bør være en del af en leders kompetenceudvikling.

 

Læs mere på: Lederudvikling >

Hvad kan man gøre kollegialt?

Noget som har meget stor betydning for arbejdsmiljøet, og for om en stress kan udvikle sig, er, hvordan man er som kollegaer. Man kan i fællesskab gøre meget for at forebygge stress. Man er desuden nødt til at passe på hinanden, speiclt i pressede situationer. Det er nemlig ikke altid, at en person selv opdager, hvor stresset vedkommende er, og som kollega er du tættere på end f.eks. lederen.

 

At forebygge og håndtere stress kollegialt er et spørgsmål om kompetenceudvikling.

Hvad kan man selv gøre?

Man er nødt til at passe på sig selv. Det er ikke sikkert, at lederen eller kollegaerne opdager det, hvis man er ved at udvikle en alvorlig stress. Det er heller ikke sikkert, at de gør noget, selv om de har mistanke om det. Det er heller ikke sikkert, at det er arbejdspladsen, der er den primært stressårsag.

 

Alle kan lære, at blive bedre til at forebygge og håndtere stress. Man kan lære at være opmærksom på sine stresssymptomer og få en række redskaber til at håndtere og afhjælpe stress.

 

At forebygge og håndtere stress er et spørgsmål om kompetenceudvikling.

Få mere information

Få mere at vide om at håndtere stress i virksomheden ved at udfylde skemaet nedenfor og trykke på [send]

 

   
   
   
   

Kontakt >

Artikler >

Litteratur >

Stress test >

Referencer >

Presse >

 

Login >

Se også

Du kan se mere om stress og stress på arbejdspladsen på følgende links:

 

Forebyg Stress ApS

Hammerensgade 1, 2.sal

1267 København K

 

Tel: 20708050

E-mail: info@forebygstress.dk

CVR nr. 29625611

 

© Forebyg Stress ApS

Se også:

 

Kontakt >

Om Forebyg Stress >

Om Bjarne Toftegård >

Stresstesten>

Litteratur >

For pressen >

Login >

 

Forebyg Stress ApS

Hammerensgade 1, 2.sal

1267 København K

 

Tel: 20708050

info@forebygstress.dk

 

CVR nr. 29625611