stress - virksomhed - grøn

nyhedsbrev

og gratis materiale

   

virksomhed stressForebyg stress i virksomheden

Det er vigtigt at forebygge stress. Det er bedre at undgå alvorlig stress end at skulle afhjælpe den. En virksomhed kan iværksættes en række initiativer af dels oplysende og uddannelsesmæssige karakter og dels for at identificere muligheder for stressreduktion i virksomheden.

 

Det er også vigtigt, at stress ikke er et tabu i virksomheden. At lukke øjnene for stress, gør det kun værre. En åben dialog om stress reducerer stress i virksomheden.

Hvorfor en indsats mod stress? – 10 gode grunde

Her er 10 gode grunde til at gøre en indsats mod stress i enhver virksomhed. ...

 

Læs dem på: Hvorfor en indsats mod stress? – 10 gode grunde

Forebyg stress - Organisatorisk niveau

Det er vigtigt at se på stress fra et organisatorisk niveau i en virksomhed. Der er ikke tilstrækkeligt alene at betragte det som et individuelt problem, da stress, uanset hvor den kommer fra, påvirker virksomheden. ...

 

Læs mere på: Forebyg stress - Organisatorisk niveau

Stress og ledelse

Et af de mest effektive indsatsområder mod stress i en virksomhed er på ledelsesniveauet. Det gælder alt fra gruppeledere, teamledere, projektledere, mellemledere, afdelingsledere, kontorchefer til topledere. ...

 

Læs mere på: Stress og ledelse

Foredrag med Bjarne Toftegård

Vil du vide mere om stress, ledelse, at leve i nuet, personlig effektivitet, eller et tilsvarende emner, så har du mulighed for det. ...

 

Læs mere på: Foredrag med Bjarne Toftegård

Workshops mod stress

Med en workshop får I den samme vide som i et foredrag foruden, at vi arbejder konstruktivt med stressproblemstillinger. ...

 

Læs mere på: Workshops mod stress

Lederudvikling - Stress

Et af de vigtigste og mest effektive indsatsområder mod stress er på ledelsesniveau. Vi har sammensat et effektivt og målrettet forløb for ledere på alle niveauer. ...

 

Læs mere på: Lederudvikling - Stress

Stresspolitik

Stress er et vilkår i stort set alle danske virksomheder og i privatlivet. I dag er det ikke et spørgsmål, om der finder stress, men snarere, hvor meget stress der er.

 

En stresspolitik bør både indeholde en forebyggende del og en afhjælpende del. Begge dele er lige vigtige. ...

 

Læs mere på: Stresspolitik.

Stresscoaching

Stresscoaching er en målrettet hjælp til at få stressen ud af kroppen samt til at forebygge stress. Alle kan have gavn af stresscoaching.

 

Stresscoaching er hjælp til selvhjælp, så man efter et kort forløb har lært at undgå alvorlig stress, også i fremtiden.

 

Læs mere på: Stresscoaching

Information om stress

I kan få information om stress, og hvad man kan gøre:

 

Få mere information

Få mere at vide om at forebygge og reducere stress i virksomheden ved at udfylde skemaet nedenfor og trykke på [send]

 

Til toppen af siden >
   
   
   
   
   
   

FAKTA

Stress er en del af hverdagen i de fleste virksomheder, og stress kan have store konsekvenser for en virksomhed. Selv moderat stress betyder, at en medarbejder har reduceret overblik, kreativitet og effektivitet, samt at vedkommende laver flere fejl og træffer mere risikable beslutninger.

”Der er enighed i afdelingen om, at det var et rigtigt godt foredrag. Det var udfordrende, og vi fik nogle gode redskaber at arbejde med. Det var også godt, at du gjorde foredraget meget konkret og nærværende - og stillede gode spørgsmål, som tvang os til at tænke med."

- Poul Dahlgaard,
Danica Pension

FAKTA

Man regner med at mindst 10-15% af alle danskere er kronisk stressede. Det betyder, at i stort set alle virksomheder er der alvorligt stressede medarbejdere. Dertil kommer medarbejdere, der i perioder er alvorligt stressede. I en virksomhed er det vigtigt både at have fokus på at forebygge stress og på at tackle den stress, der ikke kan undgås.

Få mere information.

Mindre stress

"Af dem jeg har snakket med, har der enslydende været den holdning, at det har været en rigtig god aften, hvor vi alle fik noget med hjem til overvejelse og fordybelse. Hvis vi senere får behov for en stress ekspert, vil jeg gerne, at det bliver dig."

- Niels Hørlyck,
Dansk Landbrugs-rådgivning

”Kanon - Et godt og inspirerende foredrag, der efterfølgende gav anledning til mange gode samtaler."

- Britt Andersen,
Sonofon

Kontakt >

Artikler >

Litteratur >

Stress test >

Referencer >

Presse >

 

Login >

 

Forebyg Stress ApS

Hammerensgade 1, 2.sal

1267 København K

 

Tel: 20708050

E-mail: info@forebygstress.dk

CVR nr. 29625611

 

© Forebyg Stress ApS

Se også:

 

Kontakt >

Om Forebyg Stress >

Om Bjarne Toftegård >

Stresstesten>

Litteratur >

For pressen >

Login >

 

Forebyg Stress ApS

Hammerensgade 1, 2.sal

1267 København K

 

Tel: 20708050

info@forebygstress.dk

 

CVR nr. 29625611