Stress - forstå, håndter og forebyg stress privat og på arbejdspladsen

nyhedsbrev

og gratis materiale

Persondatapolitik
  

Bjarne Toftegård - Blog

Hvilke muligheder er der for hjælp?

Det er vigtigt at få hjælp så tidligt som muligt, og helst inden stressen når at blive alvorlig. Det er også vigtigt, at den stressede får hjælp til ”hele sit liv”. En hjælp, som ”kun” omfatter f.eks. arbejdslivet, vil ofte ikke være tilstrækkelig.

Arbejdspladsen

Arbejdet er i nogle tilfælde selve årsagen til stressen, men i mange tilfælde skyldes stressen en kombination af mange omstændigheder. Når arbejdspladsen er en del af stressen, er det vigtigt, at den stressede tager kontakt til en kollega, chefen, HR-kontoret eller en tillids- eller sikkerhedsrepræsentant.

 

Som pårørende eller som kollega til en alvorligt stresset person kan man være nødt til på eget initiativ at kontakte en ansvarlig på arbejdspladsen for at få hjælp. I nogle situationer er det nemlig kun arbejdspladsen, som kan hjælpe den stressede.

 

Arbejdspladsen vil kunne ændre en stressende arbejdssituation. Arbejdspladsen vil måske også kunne hjælpe ved at tilbyde psykologhjælp eller et stresscoachingforløb.

 

Hvis en alvorligt stresset person har mistet selverkendelsen, er vedkommende måske ikke modtagelig for hjælp. I disse situationer kan en løsning være, at arbejdspladsen tvinger vedkommende til at arbejde mindre eller i værste fald laver en tvangssygemelding

Selvhjælp

I mange tilfælde kan en stresset person hjælpe sig selv ud af sin stress – eventuelt med en andens støtte. Bogen, ”Stress eller ikke stress”, af Bjarne Toftegård er et eksempel på en bog, hvor man trin for trin kan komme ud af sin stress og forebygge fremtidig stress.

 

Men hvis personen er meget stresset, så er det ikke sikkert, at vedkommende har overskud eller overblik nok til at hjælpe sig selv. I så fald er selvhjælp ikke tilstrækkelig.

Lægen

Ved symptomer på alvorlig stress bør den stressede opsøge sin læge. Uanset om symptomerne skyldes stress eller andet, bør vedkommende få gjort noget ved det.

 

Lægen kan hjælpe med en sygemelding, hvis stressen er alvorlig. Lægen kan også ordinære medicin mod symptomerne samt give gode råd. Lægen har meget begrænset mulighed for at henvise en stresset person til anden hjælp, uanset om lægen gerne ville.

Psykologhjælp

Ved psykologhjælp bør man finde en psykolog, som har specialiseret sig i stress.

Traditionel terapi er ikke særlig virkningsfuldt mod stress som sådan. Men hvis man, før man blev stresset, havde brug for psykologhjælp, så kan det også være en god ide i forbindelse med stress.

 

Kognitiv terapi og adfærdsterapi er moderne former for terapi, hvor man går mere målrettet ind og arbejder med sine tanker og sin adfærd. Dette bruges f.eks. med succes ved angst og depression. Denne form for terapi er speciel virkningsfuld i forbindelse med stress, når stressen hænger sammen med, hvordan man er som person

Stresscoaching

Stresscoaching udfylder mellemrummet mellem lægerne og psykologerne. Stresscoaching er til psykisk sunde mennesker, der ønsker at forebygge stress, eller som er blevet alvorligt stressede på grund af en belastning. Stresscoaching kan således både gives ved en sygemelding, ved meget stress og rent forebyggende.

 

Ved stresscoaching arbejdes der målrettet på at få stressen ud af kroppen samt at forebygge fremtidig stress. Man kommer gennem et program, hvor man trin for trin bliver bedre til at tackle stress. Stresscoaching er hjælp til selvhjælp, så man efter et kort forløb har lært at undgå alvorlig stress i fremtiden.

 

Kvaliteten af stresscoaches er varierende. Det er vigtigt, at man vælger en stresscoach, som man har tillid til, f.eks. baseret på andres erfaringer eller at vedkommende er certificeret stresscoach.

 

Se mere om stresscoaching.

 

Det er vigtigt at understrege, at stresscoaching er noget andet end almindeligt coaching. Almindelig coaching er ikke egnet til stressede personer.

Fagforeninger

Mange fagforeninger tilbyder stresshjælp. De kan både se på de faglige aspekter samt tilbyde psykologhjælp eller coaching. Kontakt fagforeningen for yderligere information.

Andre muligheder

Udover ovennævnte, findes der andre muligheder. Hvorvidt de hjælper, afhænger hovedsagelig af personen, man får kontakt med. Det bedste er at få en anbefaling fra en, man kender. At der på en hjemmeside står, at de kan hjælpe en med stress, betyder ikke nødvendigvis, at de kan.

 

De mest seriøse har kombineret deres uddannelse med en stresscoachuddannelse, således at de foruden deres speciale også har specialiseret sig i stress. De kan på den måde tilbyde en kombineret hjælp, hvor de stresscoaching sammen med komponenter fra deres øvrige metoder.

Forstå stress

Vidste ud at: Stress er naturligt. Alle kan blive alvorligt stressede. At du har en række stresssymptomer. Læs mere om:

StressTelefonenStress-
Tele-
fonen >

 

Ring til os og få en gratis snak om stress.

 

Næste gang er  

Se flere tider >

   
   
   
   

"Alle kan hjælpes. Det er kun et spørgsmål om at finde den rigtige hjælp."

- Bjarne Toftegård

Kontakt >

Artikler >

Litteratur >

Stress test >

Referencer >

Presse >

 

Login >

KONTAKT OS

Vi er her for at hjælpe jer/dig, lige som vi har hjulpet mange andre.

Du er altid velkommen til at kontakte os på vores Kontaktformular, e-mail: info@forebygstress.dk eller på telefon: 20 70 80 50.

 

Se mere om virksomheden Forebyg Stress ApS

 

Forebyg Stress ApS

Hammerensgade 1, 2.sal

1267 København K

 

Tel: 20708050

E-mail: info@forebygstress.dk

CVR nr. 29625611

 

© Forebyg Stress ApS

Se også:

 

Kontakt >

Om Forebyg Stress >

Om Bjarne Toftegård >

Stresstesten>

Litteratur >

For pressen >

Login >

 

Forebyg Stress ApS

Hammerensgade 1, 2.sal

1267 København K

 

Tel: 20708050

info@forebygstress.dk

 

CVR nr. 29625611